Művelődési ház energetikai felújítása Alsószentivánon

Művelődési ház energetikai felújítása Alsószentivánon

 

 

Tájékoztató a községben megkezdődött – az Európai Unió Európai Regionális és Fejlesztési Alapok támogatásával megvalósuló - fejlesztésről

 

A kedvezményezett neve:Alsószentiván Község Önkormányzata

A projekt címe: Művelődési Ház energetikai felújítása Alsószentivánon

A szerződött támogatás összege: 42 955 990 Ft.

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt tartalmának bemutatása:

A beruházás célja a művelődési házenergiaköltségeinek csökkentése.

A magas üzemeltetési költségek oka egyrészt az épület nem megfelelő hőszigetelése és a régi, elöregedett nyílászárók miatti jelentős energiaveszteség, másrészt a fűtési rendszer elavultsága, szabályozhatatlansága. Ahhoz, hogy a kazántól legtávolabbi helyiségekben is kellő hőmérséklet legyen, a közeli termeket jelentősen és feleslegesen túl kell fűteni.Az alkalmazott berendezés – széntüzelésű kályha -  nem megfelelő hatásfokú és magas karbantartási igényű.

A fejlesztés magában foglalja a homlokzati falak és a födém szigetelését, nyílászárók cseréjét, valamint korszerű fűtési rendszer kialakítását.

Jelenleg a magas energiaköltségek jelentős mértékben terhelik a fenntartót. Az átfogó energetikai felújítás következtében a beruházás viszonylag rövid idő alatt megtérül.

Az energetikai hatékonyság fokozásán túl a projekt hozzájárul ahhoz, hogy az épületet használó gyermekek és felnőttek jobb higiéniás körülmények között használhassák az épületeket, megszűntetve a hőmérsékleti egyenlőtlenségeket, javítva a levegőminőséget.

 

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.08.31.

Projekt azonosító száma: TOP-3.2.1-16-FE1-2017-00023